Review sách Nếu Gặp Người Ấy Cho Tôi Gửi Lời Chào

Wanderia .Page đã review


Review khác về sách này 1
Phúc Nguyễn đã review sách này

    Mình mới đọc xong "Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào" của Takuji Ichikawa. Mình được nghe một bạn trong lớp giới thiệu đã lâu, nay mới có dịp đọc.

chi tiết