Nuôi Dạy Một Dứa Trẻ Hạnh Phúc
by Jessica Joelle Alexander, I...
1 reviews

Review sách Nuôi Dạy Một Dứa Trẻ Hạnh Phúc

W a n g đã review

Đan Mạch là quốc gia có những công dân hạnh phúc nhất trên thế giới (trước đó mình chỉ biết mỗi Bhutan – đất nước mình rất là cực kỳ muốn đến thăm một lần trong đời). Ở một đất nước hạnh phúc, có những con người hạnh phúc và mình tin là họ có công thức để tạo nên những đứa trẻ hạnh phúc. Trước khi có một đứa trẻ hạnh phúc, thì ba mẹ nó phải hạnh phúc. Mình đâu thể nào cho con cái mà mình chưa có được.

Cuốn sách có kết cấu dễ nhớ, dễ đọc và dễ áp dụng. Nội dung chính là Nguyên tắc P.A.R.E.N.T và Hygge. P: Play hay Vui chơi, A: Authenticity hay Sự chân thât, R: Reframing hay Tái định khung, E: Empathy hay Sự thấu cảm, N: No ultimatums hay Không đưa tối hậu thư và T: Togetherness và Hygge hay Sự quây quần và ấm cúng. Nếu bạn đã đọc Hygge – Hạnh phúc từ những điều nhỏ bé rồi thì sẽ thích cuốn này. Còn nếu chưa thì có thể tìm đọc cả hai cuốn luôn cũng được