Ảo Ảnh Của Thanh Xuân
by Inui Kurumi
2 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Một câu chuyện mà khi các bạn đọc qua sẽ thấy như nó êm đềm, như đi trên một con đường bằng phẳng. Nhưng khi đến đích, bạn ngoái lại sẽ thấy rằng mọi chuyện không xảy ra như mình tưởng tượng, con đường mình vừa đi qua không phải là con đường ban đầu mình xuất phát. Tác giả Inui Kurumi đã rất khéo léo khi dẫn dắt người đọc đi theo ý đồ của mình: độc giả đọc một mạch cả câu chuyệ... đọc tiếp