Tuổi Thơ Dữ Dội (Tái Bản 2015)
by Phùng Quán
36 reviews
Có 68 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Trước hết, tôi nghĩ rằng đây là cuốn sách có thể chạm tới tâm hồn mọi lứa tuổi. Khi bạn còn nhỏ, tâm hồn còn ngây thơ và trong sáng, cuốn sách sẽ là một người bạn dẫn dắt tâm hồn bạn, truyền cho bạn động lực và niềm tin vào cuộc sống; khi bạn đã có tuổi, tôi tin rằng, sự từng trải của bạn sẽ khiến bạn hiểu sâu sắc những thông điệp của tác giả.

Đất nước chúng ta trải qua b... đọc tiếp