Vu Nguyen đã thêm 2 sách vào thư viện
Cha Và Con
by Tony Parsons
5 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Cuốn này mình mua và đọc lại vài lần... Ngoài tình cảm cha con cảm động thì những ai đang yêu, đang hạnh phúc hay đang đau khổ vì tình yêu sẽ thấy được mình trong cuốn sách này của bác Tony Parsons.

" Thực sự nói yêu và hứa hẹn với một người quá dễ..." Khi đứng trước cám dỗ thì tình yêu được đánh giá xác đáng nhất. Trải nghiệm "tình một đêm" với gái cơ qua của tác gi... đọc tiếp