Bình chọn Những cuốn sách văn học Nhật được yêu thích nhất tại OBook

Mời bạn bình chọn cho chủ đề Những cuốn sách văn học Nhật được yêu thích nhất tại OBook

14 bình chọn
9 bình chọn
Xứ Tuyết
Kawabata Yasunari
8 bình chọn
7 bình chọn
Thú Tội
Minato Kanae
6 bình chọn
Bạch Dạ Hành
Higashino Keigo
5 bình chọn
5 bình chọn
5 bình chọn
Thất Lạc Cõi Người
Dazai Osamu , Hoàng Long
4 bình chọn
4 bình chọn
4 bình chọn
3 bình chọn
3 bình chọn
Đẹp Và Buồn
Kawabata Yasunari
2 bình chọn
2 bình chọn