Bình chọn Những cuốn sách văn học Nhật được yêu thích nhất tại OBook

Mời bạn bình chọn cho chủ đề Những cuốn sách văn học Nhật được yêu thích nhất tại OBook

19 bình chọn
16 bình chọn
14 bình chọn
Xứ Tuyết
Kawabata Yasunari
12 bình chọn
Thú Tội
Minato Kanae
11 bình chọn
Bạch Dạ Hành
Higashino Keigo
9 bình chọn
8 bình chọn
7 bình chọn
Thất Lạc Cõi Người
Dazai Osamu , Hoàng Long
6 bình chọn
6 bình chọn
5 bình chọn
5 bình chọn
Chữ Vạn
Tanizaki Junichiro
5 bình chọn
5 bình chọn
Tình Khờ
Tanizaki Junichiro
4 bình chọn