Bình chọn Những cuốn sách văn học Nhật được yêu thích nhất tại OBook

Mời bạn bình chọn cho chủ đề Những cuốn sách văn học Nhật được yêu thích nhất tại OBook

18 bình chọn
14 bình chọn
12 bình chọn
Thú Tội
Minato Kanae
10 bình chọn
Xứ Tuyết
Kawabata Yasunari
10 bình chọn
Bạch Dạ Hành
Higashino Keigo
8 bình chọn
7 bình chọn
7 bình chọn
6 bình chọn
5 bình chọn
5 bình chọn
5 bình chọn
Thất Lạc Cõi Người
Dazai Osamu , Hoàng Long
5 bình chọn
Tình Khờ
Tanizaki Junichiro
3 bình chọn
Kitchen
Banana Yoshimoto
3 bình chọn