Review sách SUỐI NGUỒN

Việt Nga đã review
review bởi https://www.facebook.com/groups/625230697658922/permalink/903793693135953/
https://www.facebook.com/groups/625230697658922/permalink/903793693135953/


Review khác về sách này 2
Ngô Diệc Chi đã review sách này

Bản thân mình lúc mới đọc xong cũng thích tác phẩm này, kiểu bị kéo theo tiếng nói rất mạnh mẽ của tác phẩm và cả sự thể hiện "chất" của nhân vật ý.

chi tiết
Nhàn-n Nhã-a đã review sách này

Suối Nguồn đủ sức nặng để chuyên chở một xã hội từ năm 1943 ở nước Mỹ và nhẹ tênh vừa vặn cho mọi loại xã hội mà theo tôi nghĩ là đúng và có giá trị tới bây giờ và mãi mãi về sau.

chi tiết