Sách đã review 3
Việt Nga đã review sách

Nếu bạn thích một cuốn sách với những lời lẽ ngọt ngào bay bổng, những ví dụ so sánh ẩn dụ màu mè thì cuốn sách này không dành cho bạn.

Nhưng nếu bạn thích một giọng kể phủi bụi, gần gũi thì tin tôi đi, bạn sẽ thích nó ngay ở trang đầu.

xem chi tiết