Review sách Thương Nhớ Mười Hai

Vân Nguyễn đã review


Review khác về sách này 1
Hana Hanhhan đã review sách này

Nếu có phải xa Hà Nội có lẽ hành trang của tôi sẽ có rất nhiều sách, một trong đó, quyển không thể nào thiếu mặt là Thương Nhớ Mười Hai của Vũ Bằng. Cuốn hồi ký này ông viết trong mười một năm, góp...

chi tiết