Review sách Hai Số Phận

Vân Nguyễn đã review


Review khác về sách này 1
Thanh Ngân đã review sách này

     "Tôi thách bất cứ ai không thích cuốn sách này, vì nó là một trong những cuốn tiểu thuyết hay nhất tôi được đọc từ trước đến nay." (Otto Preminger). Và mình cũng nghĩ giống như ...

chi tiết