Review sách Con Đường Hồi Giáo

Vân Nguyễn đã review


Review khác về sách này 2
Trọng Mạnh đã review sách này

Trong một lần ngẫu hứng muốn tìm hiểu về văn hóa hồi giáo về miền đất kì bí hay cái nôi của những chiến binh.  Cụm từ được các bình chọn để tìm hiểu đầu tiên "CON ĐƯỜNG HỒI GIÁO". Trước đó tôi...

chi tiết