Review sách Chuyện Con Ốc Sên Muốn Biết Tại Sao Nó Chậm Chạp

Vân Nguyễn đã review


Review khác về sách này 2
Hữu Minh đã review sách này

Khi một người đặt ra những câu hỏi rắc rối đại loại như “Liệu có cần phải đi nhanh không? Phải chăng thực sự cần có nhiều vật chất để được hạnh phúc?” thì người ta gọi kẻ ấy là người có Dũng Khí. C...

chi tiết
April đã review sách này

"Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp?" – Hành trình đi tìm chân lí của những kẻ yếu ớt.

chi tiết