Sách đã review 1
Van Anh đã review sách

Quotes: Cô độc. Nhưng không phải ở trạng thái cô đơn. Không cô độc theo cách của Thoreau, đày ải bản thân để khám phá xem mình đang ở đâu; không cô độc theo cách của Jonah, khẩn cẩu được giải thoát khỏi bụng của con cá voi. Cô độc theo lối thoát lui. Theo lối không phải nhìn thấy bản thân, hoặc không phải nhìn thấy mình bị bất kỳ kẻ nào trông thấy

xem chi tiết