Review sách Vô Cùng Tàn Nhẫn, Vô Cùng Yêu Thương

Hảo Vũ Viết đã review


Review khác về sách này 2
Nông Gia Trí Dũng đã review sách này

Quyển sách này cho chúng ta phương pháp giáo dục, dạy dỗ, định hướng con cháu hiệu quả nhất, giúp con cháu chúng ta mau trưởng thành nhất với cái giá chi phí thiệt hại thấp nhất! Sẽ đỡ được rất nhi...

chi tiết