Review sách 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

Hảo Vũ Viết đã review


Review khác về sách này 1
Nga Nguyễn đã review sách này

Người xưa có câu: "Vô địch không bao giờ đến từ những vòng nguyệt quế, đó chỉ là sự ghi nhận." Nếu bạn muốn biết con đường đạt được chức vô địch của 1 người, hãy nhìn hành trình hàng ngày của người...

chi tiết