Sách đã review 22
Hảo Vũ Viết đã review sách

[David Ogilvy: Những điều chưa công bố] Không phải là một cuốn sách về quảng cáo.

Sau khi đọc xong 3 cuốn sách của Dave Trott, tôi bắt đầu mua tất cả những cuốn sách liên quan đến quảng cáo của David Ogilvy.

xem chi tiết
Hảo Vũ Viết đã review sách

[21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo] Nghệ thuật không phải là tiểu xảo/mánh khoé.

Đây là cuốn sách thứ 2 mà tôi đọc trong list những cuốn sách về lãnh đạo của John C.Maxwell.

xem chi tiết
Hảo Vũ Viết đã review sách

[Phát triển kỹ năng lãnh đạo] Ai cũng có thể học để trở thành lãnh đạo.

Trước kia tôi vẫn nghĩ, lãnh đạo là thuộc về tố chất mà chỉ một vài người mới có được.

xem chi tiết
Xem thêm 19 reviews