Phúc Nguyễn đã thêm 1 sách vào thư viện
Mật Mã Da Vinci
by Dan Brown
5 reviews
Có 23 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Thiệt lần đầu mình mới đọc được 1 cuốn sách mà đỉnh của đỉnh vậy, khuyên mọi người nên đọc sau cuốn Suối nguồn. Mật mã Davinci, mọi người chỉ nên đọc khi có một kiến thức nhất định về tôn giáo, kiến trúc thời Âu cũ. Có thể nói, đây là một sự tổng hợp xuất sắc của Davinci.

Mình kiếm được cuốn sách trong một tiệm sách cũ trên đường CMT8, có thể nói mình đến với sách do Duyê... đọc tiếp
Phúc Nguyễn đã thêm 1 sách vào thư viện
Là bóng hay là hình
by Fyodor Dostoevsky
0 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Phúc Nguyễn đã thêm 10 sách vào thư viện
Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái
by Leo aslan
1 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Mình đọc câu chuyện này lâu lắm luôn rồi, lâu đến mức không nhớ nổi cả tên nhân vật hoặc có lẽ do não cá vàng của bản thân mình, mình chỉ nhớ được nội dung chứ hông nhớ nổi tên nhân vật, thiệt thấy tội lỗi ghê nơi.

Mình mua năm lớp 7 nhưng sau đó đã đưa em về với một chủ khác, có thể nói, cuốn sách này khá dễ thương luôn, siêu giống tình cảm thời học trò luôn nha. Mình ch... đọc tiếp