by Mario Puzo

Review sách Bố Già

Phúc Nguyễn đã review
review bởi http://www.elleman.vn/van-hoa-giai-tri/review-phim-bo-gia-nhung-gia-tri-nhan-van-gia-dinh
http://www.elleman.vn/van-hoa-giai-tri/review-phim-bo-gia-nhung-gia-tri-nhan-van-gia-dinh


Review khác về sách này 1
Nguyễn Mai Hương đã review sách này

Cuốn sách khiến người ta không nỡ đặt xuống khi đang đọc. Một tác phẩm kinh điển của Mario Puzo khi viết về thế giới của mafia. rất thích câu nói của Bố Già(Vito Corleone): I'm gonna make him an or...

chi tiết