Phúc Nguyễn đã thêm 4 sách vào thư viện
Loading 1
Thumb screen shot 2018 10 12 at 12.49.02 am
Mọt
nhận được sách chưa em? ^_^
Picture?type=square&width=150&height=150
Phúc Nguyễn
em còn 2 cuốn chưa nhận
Phúc Nguyễn đã cho huy(MDC) (chưa là thành viên OBook) mượn sách
Suối Nguồn (The Fountainhead) - 2014
by Ayn Rand
11 reviews
Có 22 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Loading 1
Phúc Nguyễn đã thêm 1 sách vào thư viện
Chúa Ruồi
by Willam Golding
3 reviews
Có 8 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Loading 1
Phúc Nguyễn đã thêm 7 sách vào thư viện
Loading 1
Luật Im Lặng
by Mario Puzo
2 reviews
Có 14 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Đối với xã hội, pháp luật là cách để cai trị luật lệ thì “Tổ chức Mafia củng cố uy quyền bằng luật omerta nghĩa là làm thinh, câm nín. Dân quê Sicily kín miệng đến nỗi người lạ hỏi đường cũng làm thinh. Trong nội bộ Mafia có tội nào đáng chết bằng tội mật báo cảnh sát? Dù chỉ đi thưa lính, tố cáo một thằng vừa giết hụt mình hay vừa đánh đập mình có thương tích. Sau cùng luật om... đọc tiếp
Loading 1