Review sách Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Tuyen Doan đã review


Review khác về sách này 1
Phù Thủy Tinh Quái đã review sách này

Từ hồi mê mẩn bộ  Bí mật tình yêu phố Angle, "Thời niên thiếu không thể quay lại ấy" có lẽ là tác phẩm tiểu thuyết tình cảm khiến tớ tâm đắc hơn cả!

chi tiết