Sách đã review 4
Tuyen Doan đã review sách

....

Nhân vật Trần Kình tuy không xuất hiện nhiều trong truyện nhưng mỗi lần cậu ấy xuất hiện là mỗi lần tỏa sáng. Với những lời chia sẻ thông minh và đáng giá của một thần đồng, cậu ấy như là nguồn độn...

xem chi tiết
Tuyen Doan đã review sách

Suối Nguồn (The Fountainhead) – Ayn Rand & Khái Niệm “Sống thứ sinh”

Cuốn tiểu thuyết Suối nguồn (The Fountainhead) – Ayn Rand dài 1199 trang, gồm 4 chương với các tên của các nhân vật lần lượt: Peter Keating, Ellsworth M. Toohey, Gail Wynand và Howard Roark. Suối n...

xem chi tiết
Tuyen Doan đã review sách

Tìm đường tuổi 20s – Trần Thị Thùy Trang

Vô tình đọc được bài review về sách “Tìm đường tuổi 20s” – Trần Thị Thùy Trang trên trang ybox.vn, phải nói là nó như được viết để dành cho mình. Sau khi đọc review trên ybox thì mình quyết định ng...

xem chi tiết
Xem thêm 1 reviews