Review sách Tuổi Thanh Xuân Đôi Chuyến Tàu Đi Lạc

Tường Vân đã review


Review khác về sách này 1
Nguyễn Duyên Quỳnh đã review sách này

"Tuổi thanh xuân đôi chuyến tàu đi lạc"🚊 Đọc quyển này khiến mình cảm thấy bản thân nhũn hẳn ra, suy nghĩ chậm lại và biết nuối tiếc nhiều thứ hơn. 

chi tiết