Review sách Trưởng Thành Sau Ngàn Lần Tranh Đấu

Tường Vân đã review


Review khác về sách này 4
HÀ VŨ đã review sách này

Một cuốn sách đến tình cờ vào lúc vô cùng khó khăn của cuộc đời mình. Nhiều lúc chỉ muốn bỏ cuộc nhưng đọc nó làm mình cố gắng hơn rất nhiều. Cuốn sách được viết cho tuổi trưởng thành, những người ...

chi tiết
Bảo Nhi Phan Trần đã review sách này

"Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu" là cuốn sách thứ hai mình đọc từ một nhà văn Hàn Quốc, sau cuốn" Bước chậm lại giữa thế gian vội vã". Quả thật, Rando Kim đã viết nên một quyển sách quá đỗi nh...

chi tiết