Review sách Ta Có Bi Quan Không?

Tường Vân đã review


Review khác về sách này 3
Nguyễn Mai Hương đã review sách này

Cuốn sách được viết dưới dạng tản văn, nội dung tác phẩm viết về trải nghiệm của chính tác giả hay từ câu chuyện chị phỏng vấn nhân vật khác, những người đã trải qua nhiều biến cố trong đời như một...

chi tiết