Review sách Nỗi Lo Âu Về Địa Vị

Tường Vân đã review


Review khác về sách này 2
Bien Nguyen đã review sách này

Từ khi con người có mặt trên hành tinh này, trải qua mọi sự biến thiên của lịch sử, mối bận tâm về địa vị xã hội dường như chưa bao giờ chấm dứt. Cuốn sách đưa người đọc đi hết chiều dài lịch sử nh...

chi tiết
Tran Huu Hiep đã review sách này

"Nỗi lo âu về địa vị" của Alain de Botton có thể xem là một cuốn sách giản lược về nguồn gốc, quá trình phát triển của nỗi lo âu địa vị trong xã hội loài ngườ từ thời đại chiếm hữu nô lệ đến thời h...

chi tiết