Review sách Nỗi Lo Âu Về Địa Vị

Tường Vân đã review


Review khác về sách này 1
Tran Huu Hiep đã review sách này

"Nỗi lo âu về địa vị" của Alain de Botton có thể xem là một cuốn sách giản lược về nguồn gốc, quá trình phát triển của nỗi lo âu địa vị trong xã hội loài ngườ từ thời đại chiếm hữu nô lệ đến thời h...

chi tiết