Review sách Hướng Nội - Susan Cain,Uông Xuân Vy,Nguyễn Phước Hoàng Diễm

Tường Vân đã review


Review khác về sách này 1
Tran Huu Hiep đã review sách này

"Hướng nội" - cuốn sách self-help hoàn toàn khác biệt khác biệt giữa một rừng self-help kêu gọi xây dựng xựng kỹ năng quảng giao phô trường và xem trọng vẻ ngoài cuốn hút. Nếu những cuốn self-help...

chi tiết