Review sách ĐỪNG THÁO XUỐNG NỤ CƯỜI

Tường Vân đã review


Review khác về sách này 1
Vân đã review sách này

Cuộc sống đâu ai có thể tránh được những nỗi buồn, nhất là ở tuổi trẻ, nỗi buồn lại càng là một điều k thể thiếu. Ở cuốn sách này, người đọc có thể bắt gặp hình ảnh của chính bản thân, nhìn thấy gó...

chi tiết