Review sách Bước Chậm Lại Giữa Thế Gian Vội Vã

Tường Vân đã review


Review khác về sách này 2
Trương Lan đã review sách này

Có bao giờ bạn cảm thấy mình đã quá mệt mỏi khi cứ mãi chạy theo người khác? Có bao giờ bạn cảm thấy mình cứ mãi làm những việc mà rốt cuộc mình cũng chẳng biết mục đích của mình là gì? Hay có khi ...

chi tiết