Sức Mạnh Của Thói Quen
by Charles Duhigg
1 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Sức Mạnh Của Thói Quen

Tường Vân đã review
Lại là 1 bằng chứng cho việc không nên đặt quá nhiều vào 1 quyển sách có dán nhãn "bestseller". Tương tự như "Hướng nội", "Lẽ phải của phi lý trí",... quyển này cũng trình bày chi tiết 1 cách thái quá về các cuộc thí nghiệm, nghiên cứu, đến nỗi làm người đọc chán ngán. Và có 1 ít lỗi type.
Loading 1