Lẽ Phải Của Phi Lý Trí
by Dan Ariely
1 reviews
Có 5 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Lẽ Phải Của Phi Lý Trí

Tường Vân đã review
1 bằng chứng cụ thể về việc không nên quá trông đợi vào những quyển sách có dán nhãn "bestseller". Sách viết lan man, đi sâu vào từng cái thí nghiêm một, văn phong dài dòng. Trong khi thứ mình cần biết, muốn biết là kết quả của những thí nghiệm đó và sự liên quan cũng như tác động, ảnh hưởng của nó lên bộ não của con người, từ đó sinh ra những hành vi và suy nghĩ như thế nào, ra làm sao. Sách có khá nhiều lỗi type. Nhiều trang chữ bị mờ, lem, đọc rất bực và nhức đầu. Không biết có hốt lộn phải cuốn lậu không nữa. ,__,