Review sách Kỹ Năng Mềm Cho Người Đi Làm - Ngôn Ngữ Cơ Thể Thông Minh

Tường Vân đã review
Sách có cung cấp nhiều thông tin để nhận biết về các hành vi cơ thể phổ biến mà trong giao tiếp hay xuất hiện đến. Có ảnh minh họa. Nhưng mình cảm thấy nói quá lan man, cách sắp xếp từng chủ đề rối rắm, không khoa học, lặp ý quá nhiều lần. Vậy nên mình bỏ. * có 1 vài lỗi type *
Loading 1