Sách đã review 1
Tú Trung đã review sách

một quyển sách với ý tưởng khá lạ cho những mọi người. cuốn sách cho mình nhiều cách nhìn mới và vài những ý tưởng trong sách đang được mình thử. cuốn sách cho  nhứng ai tìm kiếm sự thay đổi với cuộc sống bây h

xem chi tiết