Bùa Yêu
by Đoàn Tuấn
1 reviews

Review sách Bùa Yêu

Tú Thanh Trần đã review

Một trong những cuốn sách đầu tiên của Đoàn Tuấn khi trở về hoà nhập với cuộc sống đời thường sau những năm tại chiến trường K và sau những năm du học tại Nga.
Bùa Yêu có nội dung về đời sống trong một gia đình Việt tại Hải Phòng. Rổ rá cạp lại và những mâu thuẫn tình cảm khác nảy sinh. Tình cảm của 3 thế hệ trong một gia đình: bà - mẹ - con gái và chú - cháu. Mối quan hệ làng xóm láng giềng của các gia đình thời sau những năm đổi mới.