Dưới Tán Rừng Thốt Nốt
by Nguyễn Tam Mỹ
1 reviews

Khi người Việt nhắc đến chiến trường K là sẽ nghĩ ngay đến sự khốc liệt của bom, mìn và những cái chết thương tâm của lính tình nguyện, bộ đội Việt Nam. Điển hình đó là: Mùa Chinh Chiến Ấy - Đoàn Tuấn, Thời Của Mỗi Người - Lê Minh Quốc, Rừng Khộp Mùa Thay Lá - Nguyễn Vũ Điền...

Dưới Tán Rừng Thốt Nốt của Nguyễn Tam Mỹ cũng vậy, nhưng lại là một góc nhìn khác của chiến tra... đọc tiếp
Tú Thanh Trần đã thêm 1 sách vào thư viện
Dưới Tán Rừng Thốt Nốt
by Nguyễn Tam Mỹ
1 reviews
Phải Sống
by Van B. Choat
2 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

"Chuyện của chúng tôi là một câu chuyện cũ rích, lặp lại mỗi ngày ở những vùng chiến khắp nơi trên thế giới. Những người mồ côi tạo thành một gia đình lớn, và những thành viên trong gia đình này rất hiếm khi ở cùng nhau. Chúng tôi chỉ biết những người đã nắm lấy tay mình.".

Gốc gác là một gia đình quan lại cấp cao tại Thái Bình. Sau những năm 50 đầy sóng gió tại miền Bắc ... đọc tiếp
Tú Thanh Trần đã thêm 1 sách vào thư viện
Phải Sống
by Van B. Choat
2 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Tú Thanh Trần đã thêm 1 sách vào thư viện