Tư Duy Hệ Thống
by Steven Schuster
1 reviews

Review sách Tư Duy Hệ Thống

MALILIFE đã review

Thông tin trong thế giới ngày hôm nay được đưa ra theo cấp số nhân, và chúng thường rời rạc, không có sự gắn kết với nhau. Chọn lọc và xử lý thông tin như thế nào?

Tư duy hệ thống, đó không phải là một cuốn sách dành để đọc. Đây là cuốn sáchđể học, thực hành tư duy. Bao gồm một khung lý luận và thực hành về cách tư duy theo hệ thống.

"Garbage in garbage out" thông tin được xử lý là vô cùng quan trọng.Tư duy hệ thống giúp tôi cải thiện chất lượng trong quá trình suy luận của mình và đạt được cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề/ công việc/ nhiệm vụ cần xử lý.

Bối cảnh của vấn đề đó, và nguyên nhân kết quả ra sao, đó là một quá trình logic và dễ dàng sai sót, thể hiện tư duy yếu kém.

Cuốn sách sẽ đưa ra những ví dụ và cách thực hành từng phương pháp tư duy khác nhau, để đạt được kết quả chung : " Nhận thức vấn đề đúng bản chất của nó" .

Hãy đọc và thực hành, những vấn đề về tư duy hiện tại của bạn liệu có chính xác? Đọc và thực hành củng cố tư duy "phân tích" sẽ giúp bạn khỏi "tích phân" trong cuộc sống.