Góc Nhìn Alan - Kinh Tế
by Alan Phan
1 reviews

Review sách Góc Nhìn Alan - Kinh Tế

MALILIFE đã review

Người đã dành cả quãng đời tuổi trẻ để cống hiến chiến đấu trên thương trường thế giới, và khi những năm tháng cuối đời sắp đến, ông để lại những kinh nghiệm của mình qua seri "Góc Nhìn Alan". Sự ra đi của ông vào cõi vĩnh hằng những để lại một tài sản lớn cho những thế hệ đi theo sau.

Cuốn sách tổng hợp những phân tích của Alan Phan về những mảng lĩnh vực liên quan đến kinh tế, và cách ông nhìn nhận tình hình kinh tế vĩ mô vào thời điểm những năm 2013 - 2015.

Chúng ta đang ở trong chính cái tương lai mà alan phan dự đoán, và liệu dự đoán của ông có chính xác?

Quá trình đọc tác phẩm, cũng chính là quá trình đặt mình vào trong tư duy của ông những năm tháng đó, và chúng ta được chứng kiến trực tiếp kết quả mà không cần chờ đợi. Tôi đã thấy những kết quả ông dự đoán, và những gì ông đưa vào cuốn sách như những nguyên tố và bài học cốt lõi.

Tất nhiên, những gì đã dự đoán có sai tình hình kinh tế xã hội biến đổi từng ngày. Nhưng cái nguyên tắc để đưa ra sự dự đoán không đổi, đọc và chắt lọc ra những thông tin thiết yếu. Tổng hợp và đưa ứng dụng những điều đã học được vào cuộc sống.

Góc nhìn về kinh tế của alan đã giúp tôi trả lời những câu hỏi tổng quan về tình hình kinh tế, những bài học lịch sử của giới doanh nhân, và những yếu tố nền tảng để bắt đầu gây dựng tư duy kinh tế. Chắc hẳn, tôi sẽ còn đọc lại tác phẩm này vài lần để thẩm thấu được luồng tư duy lạ về kinh tế này.