Review sách Sẽ Có Cách, Đừng Lo

Trọng Mạnh đã review


Review khác về sách này 2
Hieu Nguyen đã review sách này

Sẽ có cách, đừng lo, cuốn sách của một nhà văn, một luật sư, một danh nhân Tuệ Nghi. Cô là một người trẻ, khởi nghiệp với hai bàn tay trắng nhưng kinh nghiêm sống của cô khi mà ta đọc sách này sẽ t...

chi tiết