Review sách Rừng Na Uy (Tái Bản Lần 3)

Trọng Mạnh đã review


Review khác về sách này 5
Hana Hanhhan đã review sách này

Tôi cho Rừng Na Uy 3 sao vì thật sự không cảm được tác phẩm. Dù nó rất nổi tiếng. Dù nó tạo nên tượng đài Haruki Murakami trong văn đàn thế giới. Nhưng tôi hoàn toàn không thích nó.

chi tiết