by Nguyễn Phương Mai

Review sách Con Đường Hồi Giáo

Trọng Mạnh đã review


Review khác về sách này 2
Vân Nguyễn đã review sách này

"Con đường hồi giáo" không chỉ là một chuyến đi, đó là một cuộc nghiên cứu viết theo lỗi đơn giản dễ hiểu về một tôn giáo đang là cơn sốt trên toàn cầu: Hồi giáo.

chi tiết