by Michael Lewis

Review sách Bán Khống

Trọng Mạnh đã review
Thumb 25e5f6c3ac60ed709bac5071ee3a9364
Mọt

9.8/10 mà sao chỉ có 3 sao Mạnh ơi ^_^