Review sách Trao Em Mặt Trời

Thắng đã review


Review khác về sách này 1
Hữu Minh đã review sách này

“Trao em mặt trời” mang ý nghĩa về tuổi trẻ xốc nổi với những tình cảm mãnh liệt và quyết định sai lầm. Về những con người không hề hoàn hảo đang mò mẫm tìm đường đi cho chính mình, đang loạng choạ...

chi tiết