by Arikawa Hiro

Review sách Nana Du Ký

Thắng đã review
Thumb friday funny dog
TBTA

Cuốn này hay, cảm động. <3Review khác về sách này 1
Meowth đã review sách này

"Loài chó là một sinh vật mù quáng, nếu chủ của chúng đã bảo là đen thì có trắng cũng thành đen tuốt tuột. 

chi tiết