by Sherwin B. Nuland

Review sách Hiểu Về Sự Chết

Thắng đã review


Review khác về sách này 3
Lien Nguyen đã review sách này

Đọc từ Hơi thở hoá thinh không sang thẳng quyển này luôn - tác giả quyển này là thầy của anh Paul Kalanithi (tội nghiệp cuốn Sapiens của em bị bỏ xó :'()

chi tiết
Tai Le Thanh đã review sách này

Sherwin B. Nuland (1930 - 2014) là Giáo sư lâm sàng về phẫu thuật. Ông là tác giá của hơn chục đầu sách, và tác phẩm này, Hiểu về sự chết, đã được giải thưởng Sách quốc gia (National Book Award). S...

chi tiết