by Pierce Brown. Người Dịch: Lê đình Chi

Review sách ĐỎ TRỖI DẬY

Thắng đã review