Review sách Cuộc Hẹn Bình Minh

Trinh Thu đã review


Review khác về sách này 1
Hữu Minh đã review sách này

Mình bị cuồng tác giả Yasushi Kitagawa từ tác phẩm Nếu ngày mai không bao giờ đến. Và cuối cùng tìm đến quyển này.

chi tiết