Review sách Cuộc Hẹn Bình Minh

Trinh Thu đã review


Review khác về sách này 3
Hạ Lam đã review sách này

Khi đọc những trang đầu tiên, câu chuyện chưa thực sự hiện lên rõ nét. Và thực sự thì mạch truyện không được liên tục cho lắm, vì giữa các chương, ngôi kể được thay đổi xen kẽ nhau.

chi tiết
Hữu Minh đã review sách này

Mình bị cuồng tác giả Yasushi Kitagawa từ tác phẩm Nếu ngày mai không bao giờ đến. Và cuối cùng tìm đến quyển này.

chi tiết