by Hamlet Trương, Iris Cao

Review sách Ai Rồi Cũng Khác

C.A.M_mydrevtv đã review


Review khác về sách này 2
Din Din đã review sách này

Thầy thực tập hỏi tôi có thích đọc truyện tình cảm không, tôi bảo có. Thế là thầy đưa cho tôi quyển sách này. Đọc xong, thầy hỏi tôi cảm nhận thế nào.

chi tiết