1 quyển sách
Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình
Keith Ferrazzi , Tahl Raz
5