1 quyển sách
Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay
Luis Sepulveda, Phương Huyên
24