Xấu
by Natsuo Kirino
6 reviews
Có 10 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review "XẤU" - Natsuo Kirino

• Tên tiếng anh: Grotesque (sự méo mó, lệch lạc, kì dị đến mức khủng khiếp)

• Cảnh báo: đây thực sự là một cuốn sách để giải trí, không phù hợp với những chuẩn mực đạo đức xã hộ, không dành cho những ai có tâm hồn trong sáng. Và đặc biệt những em dưới 16 tuổi đừng (nên) đọc.

Nội dung tiểu thuyết bắt đầu với cái chết của Yuriko và ... đọc tiếp