Review sách Kéo Búa Bao - Lý Thuyết Trò Chơi Trong Cuộc Sống Thường Ngày (Tái Bản 2017)

Trần Cẩm Chi đã review

Không đánh giá cao khả năng ứng dụng những lý thuyết trong sách vào đời sống, chỉ thích hợp để làm quen với lý thuyết trò chơi và một số các thế lưỡng nan trong cuộc sống. Sau khi đọc xong quyển sách này, bạn có thể nhận ra những thế lưỡng nan để rồi tìm cách tránh nó hoặc giải quyết nó. Những cách giải quyết mà tác giả đưa ra thật ra cũng áp dụng được nhưng nó kiểu như đã đồng hóa với cuộc sống con người. Chẳng hạn như việc 2 người đi ngược hướng sẽ dễ xảy ra trình trạng 2 người cùng nhường đường lặp đi lặp lại tạo nên một thế lưỡng nan thú vị, vậy giải quyết như thế nào? Thông thường chúng ta sẽ buộc phải lên tiếng bảo người kia đi trước – nếu lịch sự, hoặc yêu cầu họ nhường đường, tác giả gọi nó là giải pháp "đàm phán", vậy là chúng ta đã áp dụng giải pháp đó một cách vô thức mà không cần đọc quyển sách này. Tuy vậy cũng nên đọc nếu muốn có cơ sở kiến thức để đi sâu hơn vào lý thuyết trò chơi.